Strona główna » Informacje

Informacje

Prawa Konsumenta
Jednym z najważniejszych praw konsumentów, którzy kupują przez internet, jest możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się, w przypadku umów sprzedaży, od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

Obowiązki konsumenta.
Klient ma 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wg wzoru z naszego sklepu.
Konsument powinien zwrócić rzecz sprzedawcy, na swój koszt, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.


Odpowiedzialność konsumenta
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

Nie można zwrócić

  • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – np. zakup jogurtu w sklepie internetowym;
  • rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
Zwrot płatności
Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności powinien zostać dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Przedsiębiorca oprócz zwrotu otrzymanej ceny za towar, powinien też zwrócić otrzymane od konsumenta kwoty na koszty przesyłki. Jest tu jednak limit. Jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jeśli więc np. klient mógł wybrać dostawę za 10 zł (ekonomiczną) i ekspresową za 30 zł i wybrał tę drugą, a następnie odstąpił od umowy, to sprzedawca nie musi mu zwracać 30 zł za przesyłkę, lecz jedynie 10 zł.

Definicja Konsumenta
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Powyższe zasady zwrotów nie dotyczą więc firm.

Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.